Prva privatna poliklinika za ginekologiju i radiologiju u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj

GINEKOLOGIJA I PORODILJSTVO

  • kompletni ginekološki pregled
  • pregledi trudnica (praćenje trudnoće)
  • sistematski pregledi

RADIOLOGIJA

  • mamografija
  • ultrazvuk dojki
  • ultrazvuk štitnjače
  • ultrazvuk abdomena (jetra, slezena, gušterača, bubrezi)
  • ultrazvuk prostate
  • ultrazvuk krvnih žila, color doppler
  • ultrazvuk vrata

RANA DIJAGNOSTIKA RAKA UŠĆA MATERNICE

  • papa test
  • kolposcopia
  • HPV-DNA TEST
  • punch biopsija
  • curettage

RANA DIJAGNOSTIKA RAKA DOJKE

  • mamografija
  • ultrazvuk dojki
  • citološka punkcija, citološka obrada punktata i eksprimata

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE STERILITETA

  • folikulometrija
  • indukcija ovulacije
  • sonohysterosalpingograpjia (SONO HSG)
  • inseminacija

PRAĆENJE TRUDNOĆE

 • preventivni pregledi
 • ultrazvuk
 • CTG
 • Amniscopia

LABORATORIJSKE PRETRAGE

  • biokemijske pretrage
  • hematološke pretrage
  • urin, urinokultura
  • mikrobiološke pretrage
  • određivanje hormona (spolni hormoni, hormoni štitnjače)
  • tumorski markeri
  • stolica na okultno krvarenje
  • koagulacija
  • funkcijski testovi
  • imunokemijske pretrage
  • testovi na spolno prenosive bolesti (chlamydia, micoplasma, ureaplasma, HPV-DNA TEST, HIV-AIDS)

ULTRAZVUK (dvodimenzionalni, trodimenzionalni-3D, 4D, color doppler, power doppler)

  • ultrazvučno praćenje rane i kasne trudnoće
  • ultrazvučno određivanje spola
  • rana dijagnostika fetalnih malformacija
  • ultrazvučna dijagnostika zastoja u rastu
  • trodimenzionalni prikaz ginekoloških tumora
  • snimanje ultrazvučne pretrage na CD
  • color doppler ginekoloških tumora i tumora dojke

CITOLOGIJA

  • papa test
  • punkcija dojke i citološka obrada
  • citološka obrada exprimata
  • punkcija štitnjače i citološka obrada

MALI ZAHVATI

  • TCP (paljenje ranice, toplinsko)
  • Abrasio
  • Ablatio polypi
  • Evacuatio et curettage
  • LLETZ

COLOR DOPLER – NOVO

 • color dopler svih krvnih žila, arterija i vena