PRENATALNI DNA TEST

Datum objave: lipanj 12th, 2014, Autor: dr. Damir Mamuzić

Krajem prošle godine pisao sam o prenatalnim testovima u vezi određivanja ev. fetalnih malformacija u trudnoći. Danas se nažalost diljem razvijenog svijeta žene rijetko i teško odlučuju na trudnoću, a ako već, onda se odluče na jedno ili maksimalno dvoje djece. Trudnoća onda mora biti normalna a dijete potpuno zdravo. Ne dozvoljava se nikakva ni najmanja komplikacija. Očekivanja i pritisak na samu buduću majku su ogromna a od zdravstvene skrbi očekuje se maksimalni učinak. Na tragu takvog stanja prenatalni testovi postali su sve češće biti u upotrebi. Ponekad se provode i bez indikacije a samo na temelju želje trudnice.
Najnoviji i istovremeno najtočniji test u određivanju fetalnih malformacija kao što su Down-sindrom, zatim Patau i Edwards upravo je promoviran i kod nas. Radi se o određivanju fetalnog DNA u krvi majke po NIPT tehnici. Pretraga je jednostavna ,obično uzimanje krvi,koja se šalje u Kaliforniju. Nalazi su gotovi za 8 dana i 100 % su sigurni. Jasno određen je i spol djeteta. Pretraga se radi već od 10.tjedna trudnoće. Cijena u Njemačkoj iznosi oko 600 eura,kod nas oko 5000 kuna. HZZO jasno ne plaća takav luksuz a uzimanje krvi se radi samo u privatnim poliklinikama i laboratorijima

Dr.Damir MAMUZIĆ