Prva privatna poliklinika za ginekologiju i radiologiju u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Dr. Damir Mamuzić

Gyn poliklinika je prva privatna poliklinika za ginekologiju i radiologiju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Poliklinika uspješno posluje već više od 10 godina pod upraviteljstvom Dr. med. Damira Mamuzića, specijalista za ginekologiju i porodiljstvo. Na radiološkom odjelu radi radiolog Dr. med. Nevenka Filipan, a na citološkom citolog Dr. med. Ladislava Veselić. Zaposlena medicinska sestra, primalja i kontakt osoba koja se javlja na telefon je gospođica Martina Kaniški.

Voditelj polinklinike, dr. med. Damir Mamuzić član je svih stručnih, liječničkih udruženja, a član je i Njemačke udruge ginekologa. Sudjeluje na stručnim kongresima i sastancima kao slušatelj, ali i kao predavač. U lokalnom tisku objavljuje redovito popularne članke iz područja ginekologije i porodiljstva (Varaždinske vijesti, Međimurske novine, Glas Podravine). Vrlo rado daje besplatne savjete preko telefona.

Poliklinika nema ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ali ima ugovore sa privatnim Zdravstvenim osiguranjima: Croatia osiguranje, Bassler osiguranje, Uniqua osiguranje i Grawe osiguranje. Klijenti preglede mogu na lagan način unaprijed ugovoriti telefonom ili naručiti se E-mailom na info@gyn.hr

2015-52015-9 2015-8 2015-7 2015-6 2015-4 2015-3 2015-2 2015-1